ĐỔI NGÀY ÂM ⇔ NGÀY DƯƠNG LỊCH

Dương lịch: Thứ sáu, 00 giờ, 10 phút, ngày 19/07/2024
Âm lịch: 14/06/2024
(Ngày Giáp thân tháng Tân mùi năm Giáp thìn)

Theo giờ: Asia/Ho_Chi_Minh

ÂM LỊCH → DƯƠNG LỊCH
DƯƠNG LỊCH → ÂM LỊCH

Lịch Âm: Ngày âm lịch hôm nay đến 15 ngày tới

Gợi ý: Bấm vào ngày để xem tốt xấu


NGÀY HÔM NAY

Thứ sáu, ngày 19-07-2024
Ngày Giáp thân tháng Tân mùi năm Giáp thìn
Âm lịch: 14/06/2024
Thứ bảy, ngày 20-07-2024 Ngày Ất dậu
Âm lịch: 15/06/2024
Chủ nhật, ngày 21-07-2024 Ngày Bính tuất
Âm lịch: 16/06/2024
Thứ hai, ngày 22-07-2024 Ngày Đinh hợi
Âm lịch: 17/06/2024
Thứ ba, ngày 23-07-2024 Ngày Mậu tý
Âm lịch: 18/06/2024
Thứ tư, ngày 24-07-2024 Ngày Kỷ sửu
Âm lịch: 19/06/2024
Thứ năm, ngày 25-07-2024 Ngày Canh dần
Âm lịch: 20/06/2024
Thứ sáu, ngày 26-07-2024 Ngày Tân mão
Âm lịch: 21/06/2024
Thứ bảy, ngày 27-07-2024 Ngày Nhâm thìn
Âm lịch: 22/06/2024
Chủ nhật, ngày 28-07-2024 Ngày Quý tỵ
Âm lịch: 23/06/2024
Thứ hai, ngày 29-07-2024 Ngày Giáp ngọ
Âm lịch: 24/06/2024
Thứ ba, ngày 30-07-2024 Ngày Ất mùi
Âm lịch: 25/06/2024
Thứ tư, ngày 31-07-2024 Ngày Bính thân
Âm lịch: 26/06/2024
Thứ năm, ngày 01-08-2024 Ngày Đinh dậu
Âm lịch: 27/06/2024
Thứ sáu, ngày 02-08-2024 Ngày Mậu tuất
Âm lịch: 28/06/2024