Tam tông miếu

Hôm nay là ngày 18/07/2024
(Theo giờ . Chuyển sang giờ Việt Nam? click vào đây.)

Chuyển sang giờ Việt Nam?


Ngày 18 tháng 07 năm 2024

Âm Lịch: 13/06/2024 (Ngày Quý Mùi tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn)

Theo Tam Tông Miếu, hôm nay bạn nên làm việc gì:

Tuổi tuổi Ất Dậu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Ất Dậu: Thay đổi phương hướng, khéo léo trong cách giải quyết công việc, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh...
Tuổi Ất Dậu xem tiếp

Tuổi tuổi Ất Hợi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Ất Hợi: Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc...
Tuổi Ất Hợi xem tiếp

Tuổi tuổi Ất Mão nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Ất Mão: Cúng tế, làm phước, chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp lại công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác...
Tuổi Ất Mão xem tiếp

Tuổi tuổi Ất Mùi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Ất Mùi: Cúng tế, làm phước, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác...
Tuổi Ất Mùi xem tiếp

Tuổi tuổi Ất Sửu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Ất Sửu: Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh...
Tuổi Ất Sửu xem tiếp

Tuổi tuổi Ất Tỵ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Ất Tỵ: Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Ất Tỵ xem tiếp

Tuổi tuổi Bính Dần nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Bính Dần: Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Bính Dần xem tiếp

Tuổi tuổi Bính Ngọ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Bính Ngọ: Thực hiện điều dự tính, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh...
Tuổi Bính Ngọ xem tiếp

Tuổi tuổi Bính Thân nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Bính Thân: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa, nhẫn nại chờ lúc thuận lợi...
Tuổi Bính Thân xem tiếp

Tuổi tuổi Bính Thìn nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Bính Thìn: Chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Bính Thìn xem tiếp

Tuổi tuổi Bính Tuất nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Bính Tuất: An phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, chờ đợi tin tức khác, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn lại hồ sơ, sắp xếp công việc...
Tuổi Bính Tuất xem tiếp

Tuổi tuổi Bính Tý nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Bính Tý: Sửa chữa nhà cửa, chỉnh đốn công việc, tu bổ đồ đạc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, mong cầu tài lộc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Bính Tý xem tiếp

Tuổi tuổi Canh Dần nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Canh Dần: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Canh Dần xem tiếp

Tuổi tuổi Canh Ngọ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Canh Ngọ: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Canh Ngọ xem tiếp

Tuổi tuổi Canh Thân nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Canh Thân: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Canh Thân xem tiếp

Tuổi tuổi Canh Thìn nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Canh Thìn: Chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác...
Tuổi Canh Thìn xem tiếp

Tuổi tuổi Canh Tuất nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Canh Tuất: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Canh Tuất xem tiếp

Tuổi tuổi Canh Tý nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Canh Tý: Chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác...
Tuổi Canh Tý xem tiếp

Tuổi tuổi Đinh Dậu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Đinh Dậu: Cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc...
Tuổi Đinh Dậu xem tiếp

Tuổi tuổi Đinh Hợi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Đinh Hợi: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Đinh Hợi xem tiếp

Tuổi tuổi Đinh Mão nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Đinh Mão: Tiến hành công việc, thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, đi xa, di chuyển, dời chỗ, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Đinh Mão xem tiếp

Tuổi tuổi Đinh Mùi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Đinh Mùi: Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc...
Tuổi Đinh Mùi xem tiếp

Tuổi tuổi Đinh Sửu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Đinh Sửu: Chỉnh đốn hồ sơ, dọn dẹp văn phòng, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc...
Tuổi Đinh Sửu xem tiếp

Tuổi tuổi Đinh Tỵ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Đinh Tỵ: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Đinh Tỵ xem tiếp

Tuổi tuổi Giáp Dần nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Giáp Dần: Chỉnh đốn hồ sơ, dọn dẹp văn phòng, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc...
Tuổi Giáp Dần xem tiếp

Tuổi tuổi Giáp Ngọ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Giáp Ngọ: Thực hiện điều dự tính, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh...
Tuổi Giáp Ngọ xem tiếp

Tuổi tuổi Giáp Thân nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Giáp Thân: Nhu thuận trong sự giao thiệp, thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, cúng tế, làm phước...
Tuổi Giáp Thân xem tiếp

Tuổi tuổi Giáp Thìn nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Giáp Thìn: Khai trương, xuất hành, đi xa, di chuyển, dời chỗ, mong cầu về tài lộc, kết bạn, kết hôn, cưới gả, nộp đơn xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc...
Tuổi Giáp Thìn xem tiếp

Tuổi tuổi Giáp Tuất nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Giáp Tuất: Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh...
Tuổi Giáp Tuất xem tiếp

Tuổi tuổi Giáp Tý nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Giáp Tý: Chỉnh đốn nhà cửa, sắp xếp văn phòng, di chuyển, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết hôn, kết bạn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc...
Tuổi Giáp Tý xem tiếp

Tuổi tuổi Kỷ Dậu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Kỷ Dậu: Chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác...
Tuổi Kỷ Dậu xem tiếp

Tuổi tuổi Kỷ Hợi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Kỷ Hợi: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Kỷ Hợi xem tiếp

Tuổi tuổi Kỷ Mão nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Kỷ Mão: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Kỷ Mão xem tiếp

Tuổi tuổi Kỷ Mùi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Kỷ Mùi: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Kỷ Mùi xem tiếp

Tuổi tuổi Kỷ Sửu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Kỷ Sửu: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Kỷ Sửu xem tiếp

Tuổi tuổi Kỷ Tỵ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Kỷ Tỵ: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Kỷ Tỵ xem tiếp

Tuổi tuổi Mậu Dần nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Mậu Dần: Chậm rãi chờ đợi thời cơ, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Mậu Dần xem tiếp

Tuổi tuổi Mậu Ngọ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Mậu Ngọ: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Mậu Ngọ xem tiếp

Tuổi tuổi Mậu Thân nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Mậu Thân: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Mậu Thân xem tiếp

Tuổi tuổi Mậu Thìn nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Mậu Thìn: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Mậu Thìn xem tiếp

Tuổi tuổi Mậu Tuất nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Mậu Tuất: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Mậu Tuất xem tiếp

Tuổi tuổi Mậu Tý nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Mậu Tý: Đi xa, di chuyển, mong cầu về tài lộc, thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp...
Tuổi Mậu Tý xem tiếp

Tuổi tuổi Nhâm Dần nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Nhâm Dần: Cẩn thận đề phòng bất trắc, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Nhâm Dần xem tiếp

Tuổi tuổi Nhâm Ngọ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Nhâm Ngọ: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Nhâm Ngọ xem tiếp

Tuổi tuổi Nhâm Thân nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Nhâm Thân: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Nhâm Thân xem tiếp

Tuổi tuổi Nhâm Thìn nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Nhâm Thìn: Chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác...
Tuổi Nhâm Thìn xem tiếp

Tuổi tuổi Nhâm Tuất nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Nhâm Tuất: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Nhâm Tuất xem tiếp

Tuổi tuổi Nhâm Tý nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Nhâm Tý: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Nhâm Tý xem tiếp

Tuổi tuổi Quý Dậu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Quý Dậu: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Quý Dậu xem tiếp

Tuổi tuổi Quý Hợi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Quý Hợi: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Quý Hợi xem tiếp

Tuổi tuổi Quý Mão nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Quý Mão: Chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác...
Tuổi Quý Mão xem tiếp

Tuổi tuổi Quý Mùi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Quý Mùi: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Quý Mùi xem tiếp

Tuổi tuổi Quý Sửu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Quý Sửu: Chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác...
Tuổi Quý Sửu xem tiếp

Tuổi tuổi Quý Tỵ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Quý Tỵ: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Quý Tỵ xem tiếp

Tuổi tuổi Tân Dậu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Tân Dậu: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Tân Dậu xem tiếp

Tuổi tuổi Tân Hợi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Tân Hợi: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Tân Hợi xem tiếp

Tuổi tuổi Tân Mão nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Tân Mão: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Tân Mão xem tiếp

Tuổi tuổi Tân Mùi nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Tân Mùi: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc...
Tuổi Tân Mùi xem tiếp

Tuổi tuổi Tân Sửu nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Tân Sửu: Chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ tin tức khác...
Tuổi Tân Sửu xem tiếp

Tuổi tuổi Tân Tỵ nên làm gì

18 / 07 / 2024 - Tân Tỵ: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, làm phước, chữa bệnh...
Tuổi Tân Tỵ xem tiếp
Cảnh báo: Đây là tài liệu tham khảo phục vụ mục đích nghiên cứu - học thuật. Quý khách KHÔNG NÊN TIN VÀ LÀM THEO nếu chưa có sự cân nhắc kỹ. Xin đọc thêm điều khoản để có thông tin.