Tuổi làm nhà

Bảng tính tam tai, kim lâu và hoàng ốc năm NĂM 2024

Năm sinh Tuổi âm Tam Tai Hoàng ốc Kim Lâu
1950 Canh Dần 75 tuổi
1951 Tân Mão 74 tuổi
1952 Nhâm Thìn 73 tuổi
1953 Quý Tỵ 72 tuổi
1954 Giáp Ngọ 71 tuổi
1955 Ất Mùi 70 tuổi
1956 Bính Thân 69 tuổi
1957 Đinh Dậu 68 tuổi
1958 Mậu Tuất 67 tuổi
1959 Kỷ Hợi 66 tuổi
1960 Canh Tý 65 tuổi
1961 Tân Sửu 64 tuổi
1962 Nhâm Dần 63 tuổi
1963 Quý Mão 62 tuổi
1964 Giáp Thìn 61 tuổi
1965 Ất Tỵ 60 tuổi
1966 Bính Ngọ 59 tuổi
1967 Đinh Mùi 58 tuổi
1968 Mậu Thân 57 tuổi
1969 Kỷ Dậu 56 tuổi
1970 Canh Tuất 55 tuổi
1971 Tân Hợi 54 tuổi
1972 Nhâm Tý 53 tuổi
1973 Quý Sửu 52 tuổi
1974 Giáp Dần 51 tuổi
1975 Ất Mão 50 tuổi
1976 Bính Thìn 49 tuổi
1977 Đinh Tỵ 48 tuổi
1978 Mậu Ngọ 47 tuổi
1979 Kỷ Mùi 46 tuổi
1980 Canh Thân 45 tuổi
1981 Tân Dậu 44 tuổi
1982 Nhâm Tuất 43 tuổi
1983 Quý Hợi 42 tuổi
1984 Giáp Tý 41 tuổi
1985 Ất Sửu 40 tuổi
1986 Bính Dần 39 tuổi
1987 Đinh Mão 38 tuổi
1988 Mậu Thìn 37 tuổi
1989 Kỷ Tỵ 36 tuổi
1990 Canh Ngọ 35 tuổi
1991 Tân Mùi 34 tuổi
1992 Nhâm Thân 33 tuổi
1993 Quý Dậu 32 tuổi
1994 Giáp Tuất 31 tuổi
1995 Ất Hợi 30 tuổi
1996 Bính Tý 29 tuổi
1997 Đinh Sửu 28 tuổi
1998 Mậu Dần 27 tuổi
1999 Kỷ Mão 26 tuổi
2000 Canh Thìn 25 tuổi
2001 Tân Tỵ 24 tuổi
2002 Nhâm Ngọ 23 tuổi
2003 Quý Mùi 22 tuổi
2004 Giáp Thân 21 tuổi
2005 Ất Dậu 20 tuổi
2006 Bính Tuất 19 tuổi
2007 Đinh Hợi 18 tuổi


Giải thích ý nghĩa Kim lâu, Hoàng ốc và Tam tai


Kim Lâu:
Nam: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (Để tính tuổi làm nhà):
- Nếu dư 1 là phạm Kim Lâu thân (gây hại cho người chủ)
- Nếu dư 3 là phạm Kim Lâu thê (gây hại cho vợ người chủ)
- Nếu dư 6 là phạm Kim Lâu tử (gây hại cho con người chủ)
- Nếu dư 8 là phạm Kim Lâu súc (gây hại cho vât nuôi trong nhà).

Nữ: lấy tuổi theo các cụ (tuổi mụ)
Lấy số tuổi chia cho 9, số dư là 1,3,6,8 thì phạm Kim Lâu (tính tuổi lấy chồng).
Tóm lại: Các tuổi Kim Lâu cần tránh:
12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.


Tam Tai:
- Người chủ nhà tuổi Thân - Tí - Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần - Mão - Thìn
- Người chủ nhà tuổi Dần - Ngọ - Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân - Dâu - Tuất
- Người chủ nhà tuổi Tỵ - Dâu - Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi - Tí - Sửu
- Người chủ nhà tuổi Hợi - Mão - Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ - Ngọ - Mùi.

Hoàng ốc:
Các tuổi Hoàng ốc cần nên tránh:
12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Hoàng ốc: Hoang ốc là nhà hoang. Nhiều người cho rằng hạn Hoang ốc không phải lớn nên vẫn có thể tiến hành xây cất, sửa chữa.
XEM TUỔI LÀM NHÀ
Ngày sinh của chủ nhà:
năm khởi công: