XEM HƯỚNG NHÀ

Nhập ngày sinh của gia chủ
Chú ý: Xem hướng nhà thì xem theo người chủ nhà, nhà có ông bà thì xem theo ông,
nếu ông mất thì xem theo bà... rồi mới đến chồng, vợ.
Chủ nhà ở đây là tuổi chứ không phải là người đứng tên giấy tờ.