ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang website hữu vi cho phép người dùng sử dụng công cụ tra cứu tử vi theo hệ ngày giờ. Tất cả mọi người không cần phải đăng ký thành viên, và được sử dụng miễn phí.
Đây là công cụ lâu đời, bạn có thể suy luận rằng nó không còn chính xác nữa. Bạn chỉ nên tham khảo, để ngâm cứu hơn là tin vào nội dung trong đó mà không có suy tưởng, đối chiếu. Việc sử dụng nội dung trên trang này để tin và làm theo là điều admin hoàn toàn không khuyến khích.
Người đọc tự chịu trách nhiệm về nội dung tra cứu này.
Ban Quản trị website huuvi.htm.wiki