Giờ tốt trong ngày 24/02/1995

Thứ sáu, Ngày âm lịch: 25/01/1995
Dương lịch: ngày 24 tháng 02 năm 1995

Xem cho ngày hôm nay(14/06)?
Ngày Tháng Năm
 • Ngày tốt trong tháng 06/2024
 • Ngày tốt trong tuần
 • Ngày âm lịch: 25/01/1995 (AL)
  Ngày: Bính tuất, tháng: Mậu dần, năm: Ất hợi
  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
  Trực: Thành
  Nạp âm: Ốc Thượng Thổ - Hành: Thổ
  Thuộc mùa:
  Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu - thuộc: Kim - con vật: Trâu

  Đánh giá chung: (3) - Cực tốt

  BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

  Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển

  GIỜ HOÀNG ĐẠO:

  Dần (3-5)
  Thìn (7-9)
  Tỵ (9-11)
  Thân (15-17)
  Dậu (17-19)
  Hợi (21-23)

  HƯỚNG XUẤT HÀNH:

  Tài thần: Đông
  Ác thần: Tây Bắc

  TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

  Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất
  Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Canh thân

  THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

  Sao tốt: Trực tinh, Nguyệt đức*, Thiên hỷ, Thiên quan, Nguyệt ân*, Tam hợp*, Hoàng ân*
  Sao xấu: Kim thần thất sát (trực), Thụ tử*, Nguyệt yếm đại hoạ, Cô thần, Âm thác, Quỷ khóc
  Chọn tháng và chọn loại công việc cần tra cứu

  Ngày tốt trong tháng 06 năm 2024 .

  NGÀY ÂM LỊCH
  (4*) Thứ bảy, ngày 01/06/2024 25/04/2024-ÂL Vô cùng tốt
  (1*) Chủ nhật, ngày 02/06/2024 26/04/2024-ÂL Tốt
  (2*) Thứ ba, ngày 04/06/2024 28/04/2024-ÂL Quá tốt
  (1*) Thứ năm, ngày 06/06/2024 01/05/2024-ÂL Tốt
  (1*) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 02/05/2024-ÂL Tốt
  (1*) Thứ bảy, ngày 08/06/2024 03/05/2024-ÂL Tốt
  (1*) Chủ nhật, ngày 09/06/2024 04/05/2024-ÂL Tốt
  (3*) Thứ ba, ngày 11/06/2024 06/05/2024-ÂL Cực tốt
  (1*) Thứ tư, ngày 12/06/2024 07/05/2024-ÂL Tốt
  (2*) Thứ năm, ngày 13/06/2024 08/05/2024-ÂL Quá tốt
  (2*) Thứ sáu, ngày 14/06/2024 09/05/2024-ÂL Quá tốt
  (2*) Chủ nhật, ngày 16/06/2024 11/05/2024-ÂL Quá tốt
  (2*) Thứ năm, ngày 20/06/2024 15/05/2024-ÂL Quá tốt
  (3*) Thứ sáu, ngày 21/06/2024 16/05/2024-ÂL Cực tốt
  (1*) Chủ nhật, ngày 23/06/2024 18/05/2024-ÂL Tốt
  (1*) Thứ hai, ngày 24/06/2024 19/05/2024-ÂL Tốt
  (1*) Thứ ba, ngày 25/06/2024 20/05/2024-ÂL Tốt
  (3*) Thứ tư, ngày 26/06/2024 21/05/2024-ÂL Cực tốt
  ← Tháng trước Tháng sau →
  Cảnh báo: Đây là tài liệu tham khảo phục vụ mục đích nghiên cứu - học thuật. Quý khách KHÔNG NÊN TIN VÀ LÀM THEO nếu chưa có sự cân nhắc kỹ. Xin đọc thêm điều khoản sử dụng trang website.